top of page
Futurs
com un-
Servei

CONCEPTUALS

PROTOTIP

propòsit: 

per a la comunicació, per il·lustrar una idea/concepte

 

format:  

diagrama, vídeo, revista

(descarregueu InTense)

EXPERIENCIAL

PROTOTIP

finalitat: 

per obtenir comentaris replicant una experiència

 

format:  

maqueta, pretotip

FUNCIONAL

PROTOTIP

finalitat: 

per obtenir informació mitjançant la prova d'una funcionalitat específica

 

format:  

maquinari, programari, menjar

FUTURS DE L'ENGINYERIA

No ens aturem només amb una previsió o un pla. Construïm les solucions dissenyades, en forma d'artefactes i prototips conceptuals, vivencials o funcionals.  Normalment no són un intent d'inventar un producte futur, prioritzar característiques, etc., són una investigació. eina destinada a fer i respondre preguntes, més semblant a una enquesta. I quan vols explorar les possibilitats de futur, hem descobert que és infinitament més convincent, a l'hora d'explorar futurs possibles, tenir un objecte a les mans, tastar-lo a la boca, portar-lo al cos o veure'l en una botiga. .

bottom of page